Friday, August 19, 2011

Šta su dvobojne burme

Dvobojne burme su generalno burme izrađene u dve boje. Od istog metala a različitih boja ali mogu biti i kombinacija dva različita metala (zlato i srebro, recimo). Izrađuju se pod viskom temperaturom i pritiskom. Izrada dvobojnih burmi zahteva posebne uslove i opremu. U većini slučajeva, na burmi može biti postavljen i dijamant, baš kao i na jednobojnoj burmi/prstenu.

No comments:

Post a Comment